Ćirilica / Latinica

CENOVNIK

Cenovnik usluga po 1m³:

VODA-DOMAĆINSTVA
Bez kanalizacije 69.86 din/m³
Sa kanalizacijom 101.73 din/m³
VODA-PRIVREDA
Bez kanalizacije 128.41 din/m³
Sa kanalizacijom 181.89 din/m³
* Cenovnik u primeni od 08.08.2022. god.

Pre nego što pogrešno donesete zaključak o ceni, potrebno je ukratko da Vam objasnimo o procesu koji predhodi rezultatu, koji je vama poznat kao pijaća voda na česmi.

Kraljevo kao konzumno područije obuhvata grad Kraljevo sa nekim prigradskim naseljima. U okviru grada snabdeva se oko 98 000 stanovnika, koji su smešteni na karakterističnoj konfiguraciji terena. JKP "Vodovod" Kraljevo ima sposobnost da do četvrtog sprata zgrade snabdeva korisnike vodom sa optimalnim pritiskom, a za više spratove i više kote terena grada koriste se buster stanice i pumpe, kako bi se održao taj pritisak.

Kompletan tehničko-tehnološki proces opslužuje oko 250 ljudi sa najnovijom tehnologijom, organizovanih u različite sektore i službe, a sve sa ciljom da se obezbedi kvalitetan i stalni dotok pijaće vode ka našim korisnicima.

Jedan ovakav sistem treba kvalitetno održavati, konstantno unapređivati i razvijati kako bi naše usluge koristile i buduće generacije. Treba napomenuti i da od poslednjeg povećanja cene za naše usluge, cene goriva, struje i drugih usluga su skočile, a koje ulaze u cenu vode.

Sve ranije navedeno gradi cenu 1m³ vode.

NAŠA JE PRIORITETNA OBAVEZA I ODGOVORNOST SAČUVATI ZDRAVU I PITKU VODU ZA GENERACIJE KOJE DOLAZE.

Cenovnik radova i usluga JKP "Vodovod" Kraljevo u primeni od 09.01.2023. godine

Skupština grada Kraljeva, na sednici održanoj dana 29. i 30.11.2022. godine donela je rešenje broj 011-365/2022-I kojim daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP “Vodovod” Kraljevo broj 3282/2 od 09.11.2022. godine kojom se usvaja Cenovnik radova i usluga JKP “Vodovod” Kraljevo.

Dokumenta o usvajanju cena


Cene vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda JKP "Vodovod" Kraljevo u primeni od 08.08.2022. godine

cenovnik

obavestenje

Dokumenta o usvajanju cena


Cene vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od 25.09.2013. godine


obavestenje


© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH