Ćirilica / Latinica

NAJČEŠĆA PITANJA

Cenovnik usluga po 1m³:

VODA-DOMAĆINSTVA
Bez kanalizacije 69.86 din/m³
Sa kanalizacijom 101.73 din/m³
VODA-PRIVREDA
Bez kanalizacije 128.41 din/m³
Sa kanalizacijom 181.89 din/m³
* Cenovnik u primeni od 08.08.2022. god.

Na ovim stranicama možete da se informišete o najčešće postavljanim pitanjima korisnika i našim odgovorima na njih. Ova lista se često menja, u zavisnosti od pitanja Vas - korisnika, i treba je često proveravati.

Najčešća pitanja korisnika

Kvalitet vode za piće kontroliše Zavod za javno zdravlje Kraljevo. Kontrole su na nedeljnom nivou. Više o toj temi možete videti na našoj stranici posvećenoj vodosnabdevanju.

Cenu komunalnih usluga JKP Vodovod Kraljevo određuje osvnivač ili Skupština grada Kraljeva. JKP Vodovod Kraljevo ne može da određuje cenu samostalno i bez osnova.

Proces očitavanja vodomera se obavlja na dva načina: na mesečnom nivou i na kvartalnom nivou. Vodomeri koji se nalaze u užoj gradskoj zoni očitavaju se jednom mesečno. Vodomeri koji se nalaze malo dalje od užeg centra grada očitavaju se kvartalno - odnosno jednom u tri meseca.

Potrošnja korisnika koji nije obezbedio neometano očitavanje vodomera - a što je njegova dužnost, određuje se prema proseku iz predhodnog perioda. Ukoliko se ovo ponovi nekoliko očitavanja uzastopno, izlazi komisija i preduzimaju se predviđene zakonske mere.

JKP "Vodovod" Kraljevo od 2012. godine ima akreditovanu laboratoriju za kontrolisanje i overavanje vodomera, i nije ovlašćeno da vrši proveru tehničke ispravnosti vodomera. Ukoliko korisnik posumnja u ispravnost mernog mernog uređaja-vodomera može da se obrati DMDM (Direkcija za mere i dragocene metale) shodno "Pravilniku o načinu vanrednog pregleda vodomera", ("Sl. glasnik RS", Br. 112/2017).

Potrošnja vode je količina iskorišćene vode u predhodnom periodu. Potrošnja vode je razlika novog stanja i predhodnog i izražava se u kubnim metrima. Jedan kubni metar je jednak 1000 litara.

Pod "belom vodom" se podrazumeva situacija kada je vazduh prodrao u cev za dovod vode u vidu mehurića. To možemo navesti da se naziva i "dispergovan vazduh" i nije posebno alarmanta sanitarno-higijenska situacija. Mehrići izlaze iz čaše u toku tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. To nije hlor.

Kućne instalacije i instalacije posle mernog tela - vodomera, održava vlasnik ili korisnik objekta. JKP Vodovod Kraljevo održava ulične vodovodne i kanalizacione instalacije, kao i merna tela - vodomere.

Reklamacije mogu da se prijave preko interneta na našoj Internet stranici. Ukoliko želite lično da uputite reklamaciju, pismeno možete da ostavite kod sekretarice - Kancelarija 22.

Ukoliko se ustanovi da nema greške od strane JKP Vodovod-a, korisnik je dužan da plati utrošenu vodu. Korisnik može da podnese zahtev o otpisivanju dela duga i plaćanje na duga na rate uz konstataciju o kvaru na unutrašnjim instalacijama. Više informacija na 036-307-147.

Informacije za dobijanje uslova za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu možete naći na našoj Intenet stranici posvećeno obrascima ili dolaskom lično u Kancelariju 21 na prvom spratu upravne zgrade u ulici 27. marta br.2© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH