Ćirilica / Latinica

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organizaciona struktura predstavlja okvir, po pravilu hijerarhijski, unutar koga organizacije uređuju linije ovlašćenja i komunikacije i dodeljuju prava i odgovornosti.

Ona određuje način na koji su delegirane, kontrolisane i koordinirane uloge, moć i odgovornost i kako informacije teku između različitih organizacionih nivoa.

Organizaciona šema strukture preduzeća

Organizaciona struktura preduzeća

Prema Organizacionoj strukturi JKP "Vodovod" Kraljevo, službe direktno odgovorne direktoru su:

    Služba javnih nabavki

    Služba obezbeđenja, bezbednosti i zdravlja na radu, PPZ i planiranje odbrane

    Intenrni revozor


Radna mesta direktno odgovorna direktoru su:

Izvršni direktor za tehničku oblast, investicije i izvođenje radova


Organizacioni delovi - sektori su:

Kontrolno telo - telo za overavanje

Odeljenje za proizvodnju vode

Odeljenje za kontrolu vode, laboratorija

Odeljenje za prečišćavanje otpadnih voda

Odeljenje za elektro-mašinsko održavanje

Odeljenje alatnice

Odeljenje mehanizacije

Odeljenje za popravku vodomera

Odeljenje tehničke pripreme, projektovanja i nadzora

Odeljenje za ispitivanje vodovodne mreže i praćenje gubitaka

Odeljenje za GIS

Odeljenje za održavanje vodovodne mreže i objekata

Odeljenje za održavanje kanalizacione mreže i objekata

Odeljenje za investicionu izgradnju

Odeljenje za zamenu vodomera i privremena isključenja

Odeljenje dispečerskog centra

Odeljenje za računarsku i telekomunikacionu tehniku

Odeljenje za informacioni sistem i korisnički servis

Odeljenje za investicije i upravljanje projektima

Odeljenje knjigovodstva

Odeljenje za obračun i naplatu

Odeljenje za cene, plan i analizu

Odeljenje finansijske opreative

Odeljenje za opšte pravne i kadrovske poslove

Odeljenje za utuženja i prinudnu naplatu© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH