Ćirilica / Latinica

SEKTOR ZA OPŠTE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Osnovne informacije o sektoru

humanitarna_akcija

U okviru sektora postoje dva odeljenja:

    Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove

    Odeljenje za utuženja i prinudnu naplatu

Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove obavlja sledeće grupe poslova:

    Prati i primenjuje propise koji se odnose na rad i poslovanje preduzeća

    Priprema predloge svih pojedinačnih akata koje donose organi preduzeća

    Podnosi predloge za izvršenje i obavlja poslove vezane za realizaciju istih


Rukovodilac sektora: Svetlana Janković, diplomirani pravnik


© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH