Ćirilica / Latinica

VODOSNABDEVANJE

Kratka istorija javnog vodosnabdevanja u Kraljevu

istorija_vodosnabdevanja

Počeci organizovanog vodosnabdevanja grada pijaćom vodom, datiraju iz vremena tridesetih godina prošlog veka. Prema sačuvanim podacima, 1937. godine počinje izgradnja izvorišta "Đeriz", na levoj obali reke Ibar u užoj zoni centra grada, za koji događaj se vezuje početak izgradnje današnjeg modernog sistema vodonabdevanja.

Prvobitno izvorište "Đeriz" je sačinjavao jedan bunar sa pumpnom stanicom, koja je pumpala vodu za potrebe bivših kafanskih podruma za proizvodnju alkoholnih pića i potrebe bivših "ledara".Izvorište Strelište izgrađeno 1942. godine, izvorište Konarevo izgrađeno 1958. godine, i izvorište Žičko polje izgrađeno 1975. godine kapaciteta oko 180 l/s.

Opis sistema vodosnabdevanja

Postojeći sistem vodosnabdevanja grada Kraljeva i nekoliko prigradskih naselja zasniva se na korišćenju podzemnih voda iz priobalja reke Ibar. Voda se dobija iz četiri lokalna izvorišta locirana unutar granica GUP-a.

Vodovodni sistem grada Kraljeva pokriva celinu grada sa užom okolinom. U funkcionalnom smislu sastoji se od sledećih celina:

  Izvorište Žičko polje sa istoimenom crpnom stanicom

  Izvorište Konarevo sa istoimenom crpnom stanicom

  Izvorište Strelište sa istoimenom crpnom stanicom

  Izvorište Đeriz sa istoimenom crpnom stanicom

  Rezervoar Šumari

  Rezervoar Vodotoranj - nije u upotrebi trenutno

  Rezervoar Panjevac - nije u upotrebi trenutno

  Buster stanica "Mošin gaj"

  Buster stanica "Beranovac"

  Gradske distributivne mreže.


Procenjuje se da je trenutni kapacitet svih izvorišta 300-350 l/s, za 98 000 stanovnika, što se procenjuje da je dovoljno.

istorija_vodosnabdevanja

Dominantna izvorišta u snabdevanju vode su Žičko polje i Konarevo, odakle se dovodi do grada najveća količina vode. Izvorišta Strelište i Đeriz učestvuju sa manjim kapacitetima u snabdevanju grada vodom. Eventualni višak proizvedene i tretirane vode se prebacuje u rezervoare, kako bi se iskoristila u trenutcima povećane potrošnje. Predhodnih godina nije imalo značajnijih restrikcija u snabdevanju vodom, što znači da su kapaciteti izvorišta za sada dovoljni.

Distributivna mreža za transport vode od izvorišta do centra grada se sastoji iz cevovoda prečnika od 700 mm do ¾ cola. A materijali koji su upotrebljeni za cevi su čelik, azbestcement, tvrdi polietilen, PVC i liveno gvožđe. Poslednjih godina vršimo rekonstrukcije starih i dotrajalih cevovoda i ugrađujemo polietilenske cevi visoke gustine zbog njihove izdržljivosti i fleksibilnosti.

Veliki udeo u redovnom snabdevanju vodom grada je centralni sistem nadzora i upravljanja - CSNU. Sistem je uveden i potpuno implementiran u svim delovim crpnih stanica i rezervoara, tako da se sada prate nivoi vode u rezervoarima i bunarima, pritisci i protoci, rad pumpi i rezidualni hlor. Dispečerski centar ima kontrolu, nadzor, koordinaciju i po potrebi upravljanje sistemom vodosnabdevanja. U toku je uvođenje daljinskog upravljanja i nadzora nad celom vodovodovnom mrežom.

vodovod

Pritisci u vodovodnoj mreži su uglavnom od 3-5 bara (u centru grada, a na oko 1.5 -2 bara na periferiji). JKP Vodovod snabdeva sve zgrade urednim pritiskom do četvrtog sprata direktno sa izvorišta, a objekti koji su viši od toga i objekti na visokim kotama u gradu imaju svoj podstanice za podizanje pritiska.

Radi povećanja kvaliteta u snabdevanju vodom grada Kraljeva, kao i poboljšanje poslovanja u cilju smanjenja gubitaka u sistemu, 2008. godine osnovali smo Službu za detekciju curenja i kvarova u mreži. Ova služba poseduje najnoviju tehnologiju za detekciju curenja, kao i pucanja cevi, što nam pomaže da otkrijemo pucanja cevi iako ona nisu vidljiva.

Kvalitet naše vode za piće

Jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo na zdravu vodu za piće, koja je nezamenjiv uslov opstanka. Zbog toga se u JKP "Vodovod" Kraljevo pridaje veliki značj kontroli kvaliteta vode.

Kontrola kvaliteta vode se vrši prema važećem pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji je usaglašen sa direktivama Evropske Unije i preporukama Svedske Zdravstvene organizacije.

istorija_vodosnabdevanja

Pravilnikom su definisani uslovi obavljanja kontrole kvaliteta vode u pogledu vrsta analiza, broja uzoraka, mesta i dinamike uzorkovanja. U našem vodovodu kontrolu kvaliteta obavlja Zavod za javno zdravlje Kraljevo.

Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se vršenjem mikrobiloloških i fizičko-hemijiskih analiza vode kako osnovnih tako i proširenih analizavode. Kontrolom su obuhvaćeni uzorci vode sa svih crpnih stanica i iz rezervoara, iz vodovodne mreže na različitim lokacijama, kao i uzorci sirovih voda pre dezinfekcije.


Tokom jedne nedelje pregleda se 37 uzoraka vode, na godišnjem nivou oko 2000 uzoraka i na osnovu pregledanih parametara stručno lice Zavoda za javno zdravlje Kraljevo daje mišljenje i ocenu o higijenskoj ispravnosti vode za piće.


© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH